Emigratiebegeleiding

Emigratiebegeleiding bij agrariërs behoort tot één van de services die Edze Agra u kan bieden. Wij helpen u bij de aankoop van uw droomlocatie om u vervolgens te ondersteunen bij het zakelijke reilen en zeilen van uw bedrijf. Ook het aanschrijven en onderhandelen met financierders behoort tot onze diensten.

Referentie

fam. Nikkels

“In oktober 2015 hebben wij Edze Agra benaderd en onze plannen besproken. We hebben altijd de droom gehad een eigen melkveebedrijf te beginnen in het buitenland en al enkele jaren waren wij ons aan het oriënteren op Zweden. Verschillende malen zijn we dicht bij een aankoop geweest, maar toch ging dit om verschillende redenen niet goed. Edze Westra gaf vanaf het begin aan kritisch met ons mee te willen kijken en heeft dat ook gedaan. De verschillende reizen naar Zweden waarbij wij samen met Edze Westra de strategie bepaalden, hebben er toe geleid dat we uiteindelijk zijn overgegaan tot de aankoop van ons ideale bedrijf. Sinds mei 2016 melken wij een kleine 400 melkkoeien in Zweden met uitbreidingsmogelijkheden tot 600 koeien. Edze heeft ons intensief begeleid: van het opzetten van een businessplan tot het regelen van de financiering bij de bank. Met name de doortastendheid en heldere wijze van communiceren hebben wij erg gewaardeerd. Daarnaast is Edze in staat om snel te schakelen en snel te calculeren, iets wat met name in het aankoopproces voor ons erg belangrijk was. We zijn dan ook zeer enthousiast over de begeleiding en hulp die Edze ons heeft geboden en kunnen dit iedereen aanbevelen.”

fam. Nikkels

Contacten wereldwijd

Edze Agra beschikt over contacten in verschillende landen en heeft daardoor een groot netwerk. Bent u op zoek naar een geschikte locatie of heeft u die reeds gevonden? Of het nu in Oost-Europa of in Scandinavië is; via ons netwerk kunnen wij u altijd vooruit helpen en assisteren bij het vergaren van informatie.

Praktische begeleiding

Edze Agra schuwt het niet om samen met u de moeilijke periode direct na uw emigratie op te pakken. Wij ondersteunen zowel praktisch als theoretisch op verschillende vlakken. Zo kunt u er voor kiezen Edze Agra in te roepen bij het organiseren van uw eerste oogst of het snel en effectief opzetten van een plan ter verbetering van het veebestand.