Projecten

Hieronder kunt u kort een indruk krijgen van de projecten die in de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden of waaraan Edze Agra een bijdrage heeft geleverd.

Roemenië

Voor een groot veevoerbedrijf heeft Edze Agra geholpen met het opzetten van een eenvoudig verkoopnetwerk in Roemenië. Van het maken van een plan tot het begeleiden van nieuwe adviseurs en het ondersteunen van de eerste verkoop. Referenties zijn op aanvraag beschikbaar.

Hongarije

In Hongarije hebben we een project begeleid dat betrekking had op het motiveren en stimuleren van medewerkers bij melkveebedrijven. De juiste manieren vinden om het beste in mensen naar boven te halen, was hier de bottomline van het project.

Griekenland

Een project in Griekenland ging vooral om de begeleiding van individuele melkveebedrijven. Verbeteren van management op de bedrijven en daarmee het verhogen van de productie werd geïnitieerd vanuit melkverwerkers. Wij hebben hier onze bijdrage mogen leveren.

Nederland

Momenteel is Edze Agra BV bezig met de ontwikkeling van en innovatief en regeneratief grondgebonden vleesveebedrijf in Oudemirdum, Friesland. De nieuwe gebouwen zullen gereed zijn voor 56 stuks zoogkoeien die binnen een speciaal concept gehuisvest zullen worden.

Servië

Edze Agra is actief in Servië op het gebied van individuele begeleiding van melkveebedrijven.