Agrariska företagsaktiviteter

Förutom de olika rådgivningsmöjligheterna är Edze Agra BV även själv aktiv inom den agrariska sektorn. Sedan en tid har Edze Agra en filial i Sverige, där de köpt en före detta mjölkgård.  Företaget omfattar för närvarande 136 ha åkermark och 55 ha skog. Dessutom finns det byggnader med plats för 120 mjölkkor. För tillfället finns det ingen boskap på gården.

Målet är att utveckla företaget och att utvidga det vidare på basis av åkerbruk och grovfoderproduktion för att på så sätt på sikt lämpliggöra företaget för varaktig och lönande boskapsskötsel.

Vi hjälper även till med finansieringsfrågor. Genom vår erfarenhet med assistans kring att hitta finansieringsmöjligheter vet vi hur vi ska gå till väga och kan vi hjälpa dig med att lägga fram din ansökan med så stor chans som möjligt att lyckas.

Handelsmissioner eller exportmissioner

Edze Agra organiserar handelsmissioner eller exportmissioner varje år för att företagare inom  agribusiness i olika länder ska komma i kontakt med varandra. Är du intresserad i ett särskilt land och skulle du vilja utforska landet med en grupp företagare? Tveka inte att kontakta oss! Kolla agendan på vår webbsida.